ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER CARTRIDGE BLACK CE๒๗๘A (๗๘A) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน ๒๐๐ EA ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)(๓๐ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย อิเล็กทรอนิกส์พื้นที่ยุทธการ สถานีรายงานกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม Inmarsat IsatPhone ๒ สำหรับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศซบ.ทอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าช่องสัญญาณโทรคมนาคม สำหรับระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ Ku-band จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบโทรศัพท์บนอากาศยาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเงินเดือนกองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยประจำอาคารผู้ป่วยนอก รพ.จันทรุเบกษา พอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมบนอากาศยาน (SATCOM) ฮ.๑๐ (S-๙๒A) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress