ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยฐานทัพอากาศดอนเมือง ศูนย์รักษาการณ์ย่อย (สีกัน) และแถวถนนเดชะตุงคะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๐ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสนับสนุนการเรียนการสอน รร.นนก.(มวกเหล็ก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๑๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งโดยรอบบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพและเสียงสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง ที่ห้องเรียนอาคารกองวิชาวิทยาศาสตร์ รร.นนก.(มวกเหล็ก) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๙ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพและเสียงอาคารหมายเลข ๑๐๓๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๘ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้จัดทำรายงานผังภาพถ่ายสำหรับ นขต.ทอ. จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโทรศัพท์อาคารหมายเลข ๑๐๓๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAircell Handset สำหรับ ฮ.๑๐ (S-๙๒A) จำนวน ๒ Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress