จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนการบุกรุกหน่วยเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาอุปกรณ์ระบบวิทยุดิจิทัลไมโครวเวฟเขาสูงพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบวิทยุดิจิทัลไมโครเวฟพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์หน่วยเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด ดอนเมือง, บน.๑, บน.๒ และ บน.๗ จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ งาน (๒๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สนามบินบ่อทอง จำนวน ๑ งาน (๒๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน (๒๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาล อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จำนวน ๑ งาน (๘ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน (๘ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress