พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สอ.ทอ.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สอ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๙ ณ ห้องประชุม สอ.๓

 

Similar Posts