๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะเข้าร่วมการบรรยายสรุป เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *