พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมด้วย ข้าราชาการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สอ.ทอ. และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕, ๐๘๐๐ ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *