ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอะไหล่ซ่อมบำรุงกล้อง Airborne HD EO/IR (Nitrogen Purge/Fill System Support Kit) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก (๕ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *