ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพและเสียง สนับสนุนภารกิจการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน บน.๔๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๖ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *