ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสารข้อมูล และเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่ิอการบริหาร ทอ.(MIS) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *