ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส-อ.ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของกองทัพอากาศ (RTAF Wireless Broadband) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ก.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *