จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย อาคารคุ้มเกล้าและอาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน ๑ งาน (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *