ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำหรับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *