ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ส.ส.ต.สายสื่อสารสำหรับใช้กับอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *