ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนงานถ่ายรูปหน่วย กภส.สกป.กร.ทอ.จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *