ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้สำหรับสนับสนุนงานข้อมูลสถานภาพการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *