ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับสนับสนุนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นขต.ทอ. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *