ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบภาพและเสียงสำหรับ นขต.ทอ.จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๒๕ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *