ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลข่าวอากาศผ่าน Internet แบบ ADSL/VDSL (๔ Fixed IP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *