ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ส-อ. ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ของ บน.๑, บน.๔, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๔ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *