ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *