ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทอ.เพิ่มเติม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *