ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมการบิน ของ ฮ.๖ ข/ง (BELL ๔๑๒/EP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๓ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *