ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าข่าย Leased-line ความเร็วสูง สนามบินบ่อทอง-ค่ายสิรินธร-ค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๙ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *