ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงสำหรับอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง เพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *