ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ม.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *