ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เรดาร์ป้องกันทางอากาศแบบ AN/TPS-๗๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *