ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Navigation Database ของ บ.ฝ.๒๐ (DA๔๒ TDI), บ.ฝ.๒๐ ก (DA๔๒VI), บ.ตฝ.๒๐ (DA๔๒MPP)และ บ.ตฝ.๒๐ ก(DA๔๒M-NG)จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๑๐ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *