ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Terrain Database ของ บ.ล.๑๗ (SAAB๓๔๐ B), บ.ตล.๑๗ (SAAB ๓๔๐ B ELINT/COMINT),และ บ.ค.๑ (SAAB ๓๔๐ AEW) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๑๐ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *