ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับทั่วไป จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *