ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมบนอากาศยาน (SATCOM) ฮ.๑๒ (S-๗๐i) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *