ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอะไหล่หมุนเวียนอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ บ.ขฝ.๒ (T-๕๐ TH) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *