ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น ILS/DME แบบTHALES ๔๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๙ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *