ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดวยวิธีคัดเลือก (๑๒ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *