ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมสำหรับ กกล.ทอ.ฉก.๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๒๕ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *