ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบ Processing ของเครื่องฝึกบินจำลอง F-๑๖ FSS (TS๒) บน.๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๓๐ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *