๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจชาวสื่อสาร

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจชาวสื่อสาร เชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วม ๒ กิจกรรมที่สำคัญ คือ ๑. บริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างปลียอดทองคำหุ้มเจดีย์พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งชาวพุทธทั่วไป ๒. Air Force Run (นัคราฟ้า ฮาล์ฟ มาราธอน) เพื่อระดมทุนในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *