ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองยุทธ์กองทัพอากาศ (RTAF War Game Simulator) ต้นแบบ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๒๕ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *