ประกวดราคาซื้อระบบแสดงผลข้อมูลประจำห้องประชุมกองบังคับการ กกล.ทอ.ฉก.๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๗ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *