ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๗ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *