ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ส.ส.ต. สายสื่อสารสนับสนุนหน่วยบินเดโชชัย ๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *