ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้กับอุปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สนับสนุนภารกิจ นขต.ทอ. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *