ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ส.ส.ต.สายถ่ายรูปจัดทำภาพถ่ายบุคคล สนับสนุน นขต.ทอ. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *