ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cockpit Door Camera สำหรับ บ.ล.๑๕ ก (A๓๒๐) จำนวน ๒ Each ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *