ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายสำหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ จุด จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *