ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๑ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *