ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้กับอุปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สนับสนุนภารกิจการจัดทำรายละเอียดความต้องการพัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *