ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เขื่อมต่อสัญญาณเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ(ASR) เข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS ๒๐๑๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๘ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *