ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้สนับสนุนงานลาดตระเวนหน่วย ศลภ.คปอ. จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *