ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ๋อมบำรุงเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ทอ. จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๓ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *