จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องวงโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน (๒๙ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *